Toiminta

Johanna ja Nuppu - työskentelyä

Minulle on erityisen tärkeää ihmisen ja hevosen välinen kohtaaminen sekä keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Juurelassa jokainen tunti uuden asiakkaan kanssa aloitetaan maastakäsin ja tunnit suunnitellaan yksilöllisesti hevosen ja ihmisen tarpeisiin sopivaksi. Meille hevoset ovat perhettä, eivät työvälineitä. Jokainen hevonen on omanlainen persoona ja omassa koulutuksellisessa vaiheessa valmiina toimimaan ihmisen peilinä ja opetusmestarina. Tekniikka ja tunteminen, eli ”feel”, ovat molemmat tärkeä osa työskentelyä. Ensin tarvitaan työkalut ja sitten niitä voidaan alkaa soveltaa. Tavoitteena on löytää yhteys ihmisen ja hevosen kesken lajista riippumatta.

Voit osallistua toimintaan joko omalla tai Juurelan hevosella. Kysy myös rohkeasti opetusta, kursseja ja leirejä omalle kotitallillesi.

Maastakäsittely

Maastakäsittely on kaiken yhdessä tekemisen perusta. Se on pohja, jonka päälle voidaan myöhemmin rakentaa mitä vaan. Maastakäsittelyssä pyritään löytämään yhteinen kieli ja kommunikaatio, jonka jälkeen kunnioitus ja luottamus voivat rakentua.

Hevosen kanssa kommunikoidaan paineen avulla. Asiat, joita haluamme hevoselta, tehdään helpoksi ja ei-toivotut asiat työlääksi. Epäsuoraa painetta on muun muassa katse ja liike kohti hevosta ilman kosketusta. Suoraa painetta on vaikkapa fyysinen kosketus tai riimuun tuleva paine. Maastakäsin voidaan työskennellä hevosen ollessa irti tai kiinni, esimerkiksi naruriimusta työskennellen. Maastakäsin voimme harjoitella lähes kaikkea, mitä myöhemmin haluamme tehdä ratsain, ja sen vuoksi maastakäsittely on erityisen tärkeä osa nuoren hevosen koulutusta. Mahdollisissa ongelmatilanteissa tilanteen purku myös yleensä aloitetaan maastakäsin. Maastakäsittelystä on hyötyä kaikessa hevosten kanssa tekemisessä ja se on erittäin hyvä työkalu syventämään yhteyttä hevosen ja ihmisen välillä. Maastakäsittelyä opiskelemalla saadaan tärkeitä taitoja turvalliseen ja sujuvaan yhteistyöhön.

Valmennukset, kurssit, leirit

Leiriryhmä menossa kentälle

Valmentajan työssäni merkitykselliseltä tuntuu se, kun saan jakaa oppia ja oivalluksia sekä kehittää itseäni koko ajan. Palkitsevaa on kun saan olla hetkiä mukana asiakkaiden ja heidän hevostensa matkalla, jakamassa kaikki ne tunteet, joita hevosmaailma meille tarjoaa, olla oppimassa yhdessä asiakkaiden kanssa. On ihanaa nähdä, kun joku oivaltaa jotain, pääsee pikkaisen pintaa syvemmälle, pääsee eteenpäin omalla polullaan. Parasta on, kun hevonen tulee nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi, saa olla hyvä omassa kohdassaan.

Leireillä on mahdollista sukeltaa hevosmaailman kuplaan. Aikataulut ovat suuntaa antavia ja puuhaa riittää halukkaille aamusta iltaan. Kaikilla leireillä on pienet ryhmät ja yksilöllinen opetus. Leirien ohjelma toteutetaan toiveiden, tarpeiden sekä jokaisen leiriläisen oman tason mukaan.

Voit tutustua tapahtumiin täältä tai pyytää tarjouksen juuri sinun tarpeisiin räätälöidystä tilaisuudesta tai valmennuksesta joko meillä Juurelassa Inkoon Degerbyssä, tai kotitallillanne.

Lännenratsastus - ”Riding in freedom”

Irti päästäminen

Lännenratsastusta kuvaa mielestäni hyvin opettajani sanat: “Riding in a freedom”. Se on parhaimmillaan saumatonta yhteistyötä niin, että hevosella on vapaus tehdä oma työnsä ilman jatkuvaa kontrollointia.

En ole suuntautunut mihinkään yksittäiseen lännenratsastuksen alalajiin, mutta ranch riding ja reining ovat lempilajejani ja niistä minulla on eniten kokemusta. Tavoitteeni on, että kouluttamani hevoset toimisivat monipuolisesti ja niiden kanssa voisi puuhata paljon erilaisia asioita. Erityisesti minua kiinnostaa kehittää ratsukon välistä kommunikointia ja yhteistyötä kohti jokaisen omaa tavoitetta. Mitä paremmin yhteistyö toimii maasta, sen helpompaa se on myös selästä. Samat periaatteet pätevät niin ratsastuksessa kuin maastakäsittelyssäkin: hevonen reagoi paineesta poispäin ja ajoituksen merkitys on tärkeä.

Nuoret hevoset

Varsoja

Nuoret hevoset ovat erityisen lähellä sydäntäni. Ne ovat niin avoimia ja puhtaita vielä kaikelle. Aiemmin työskentelin 10 vuotta Revonlahdella Katja Vanhatalon tilalla, jossa tehtäviini kuului varsojen ja nuorten hevosten käsittely. Tältä ajalta sain hyvän pohjan ja paljon kokemusta nuorten hevosten kanssa työskentelyyn ja niille jäikin erityinen paikka sydämeeni. Rajat ja rakkaus ovat yksinkertaiset peruspilarit, joilla pääsee nuoren hevosen käsittelyssä pitkälle.

Nuorelle hevoselle maastakäsittely on tärkeä osa elämää. Maastakäsittelyn avulla hevoselle voi opettaa asioita, joista sille on myöhemmin hyötyä koulutuksen edetessä. Nuorten hevosten kanssa luodaan vuorovaikutteinen suhde, ansaitaan luottamus ja kunnioitus ihmiseen johdonmukaisella käsittelyllä. Oikeanlainen käsittely on myös investointi hevosen tulevaisuuteen. Nuoren hevosen kanssa totutellaan käsittelyyn, opetellaan kunnioittamaan ihmisen tilaa, ymmärtämään paineen merkitys ja luottamaan ihmiseen. Tässä vaiheessa pystymme myös luomaan hevoselle positiivista suhtautumista uusiin asioihin ja iloa sekä kiinnostusta työskentelyyn ihmisten kanssa.

Otan resurssien puitteissa myös Juurelaan nuoria hevosia “esikouluun”, jolloin perushoidon lisäksi opetan niille tärkeitä perustaitoja sekä käsittelyä.

Hevosten koulutus

Lähes kaikki omat hevoseni olen kouluttanut varsasta lähtien itse. Olen saanut olla myös mukana lukuisten eri ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien hevosten koulutusmatkalla. Tavoitteeni on rakentaa perusturvallisia ja moneen lajiin sopivia hevosystäviä. Pyrin koulutuksessa keskittymään ihmisen ja hevosen väliseen vuorovaikutukseen, toimivan yhteistyön, perusasioiden ja vahvan pohjan rakentamiseen. Minulle kouluttajana tärkeää on, että pääsisimme siihen pisteeseen, jossa hevonen haluaa tehdä meidän ihmisten kanssa yhteistyötä.

Hevosen koulutus on matka. Matkan kulku on todella yksilöllinen ja sen eteneminen riippuu hevosesta ja tavoitteista. Koulutusta tehdään hevosta kuunnellen. Jotta hevosen koulutuksessa saavutetaan kestävä pohja, on tärkeää että tiedot ja työkalut siirtyvät myös sille henkilölle, joka hevosta jatkossa käsittelee.